.
.

Sioe 2018 Show

 

Mae’r Sioe’n esblygu, sy’n golygu y bydd adloniant gyda’r hwyr, yn cynnwys Cneifio Cyflym am 7yh a Dafydd Iwan a’r Band am 9yh. Tocynnau yn £8, a bydd modd prynu o flaen llaw.


The Show is evolving, and this year we will have evening entertainment in the marquee, which will include Speed Shearing at 7pm and Dafydd Iwan a’r Band at 9pm. Tickets are £8 and are available beforehand.

 


Hen Beiriannau | Vintage machinery


 

Children’s Area | Ardal Blant


 

Campau Cwn Campus | Companion Canine Capers

Llawlyyfr / Schedule2018-flyer

.
.

 

Cartref / HomeGwybodaeth / InformationAtyniadau / AttractionsLlawlyfryn a Ffurflenni / Schedule & FormsCanlyniadau / ResultsCyfarwyddiadau / DirectionsGaleri / Gallery